DOFINANSOWANIE KURSU

Sprawdź na stronie swojego regionalnego Urzędu Pracy

zgłoś się co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia!

terminy naboru wniosków

wysokość dofinansowania jest ustalana przez Urząd Pracy

dla danej miejscowości

nawet do 12 000 zł brutto na pracownika

wysokość dofinansowania

w Urzędzie Pracy w formie elektronicznej lub papierowej

nie czekaj na ostatni moment!
gdzie mogę złożyć wniosek?

W KRAJOWYM FUNDUSZU SZKOLENIOWYM

wysokość dofinansowania jest ustalana przez
Urząd Pracy

dla danej miejscowości

NAPISZ DO NAS

POTRZEBUJESZ POMOCY W WYPEŁNIENIU WNIOSKU?

DLA KOGO?

Dofinansowanie z KFS mogą otrzymać osoby spełniające WSZYSTKIE z poniższych warunków:

  • Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
  • Pracownicy potrzebujący nowych umiejętności w związku z rozwojem w firmach nowych technologii i narzędzi
  • Pracownicy wymagający wsparcia w zawodach deficytowych: programiści, projektanci, administratorzy baz danych, testerzy, operatorzy systemów, analitycy, pracownicy księgowości

JAKIE SZKOLENIA MOGĘ WYBRAĆ?

JAK APLIKOWAĆ?

#1 WYBIERZ SZKOLENIE

Jeżeli spełniasz powyższe wymagania, by uzyskać dofinansowanie z KFS, doprecyzuj swoje potrzeby: wybierz jeden z oferowanych przez nas kursów lub dopytaj o szkolenie dedykowane.

#2 SKONTAKTUJ SIĘ Z URZĘDEM PRACY

Pomoże określić potrzeby szkoleniowe, zweryfikuje dostępność środków w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz zapewni wsparcie przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie.

Uzupełnij z pracodawcą wniosek o dofinansowanie.Pomożemy Ci w kwestiach dotyczących naszego szkolenia.Pamiętaj, że możesz skorzystać z maksymalnie 2 zgłoszeń na firmę.

#4 ZŁÓŻ WNIOSEK W UP

Na konto Twojej firmy powinny wpłynąć środki na dofinansowanie szkolenia.

#7 OTRZYMAJ ŚRODKI

Weryfikacja wniosku przez Urząd Pracy trwa minimum 30 dni roboczych. Cierpliwości! ;)

W przypadku pozytywnej decyzji UP, do podpisania będzie umowa trójstronna (z nami i z UP). Po otrzymaniu umowy z UP, podeślij ją do nas - podpiszemy i odeślemy ją do Ciebie.

#5 CZEKAJ NA DECYZJĘ

#6 PODPISZ UMOWĘ Z UP I Z NAMI

Po zakończonym szkoleniu wystawiamy dla Twojej firmy fakturę. Opłaconą fakturę dostarcz do Urzędu Pracy, by dopełnić wszystkie formalności związane z otrzymanym dofinansowaniem.

#9 DOPEŁNIJ FORMALNOŚCI Z UP I Z NAMI

Nową wiedzę zdobędziesz bezpośrednio od praktyków, którzy na co dzień pracują w danej technologii i chętnie dzielą się swoimi unikalnymi, wieloletnimi doświadczeniami.

#8 WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU

#9 DOPEŁNIJ FORMALNOŚCI

Z UP I Z NAMI

Jeżeli spełniasz powyższe wymagania, by uzyskać dofinansowanie z KFS,

doprecyzuj swoje potrzeby: wybierz jeden z oferowanych przez nas kursów

lub dopytaj o szkolenie dedykowane.

Skontaktuj się z Urzędem Pracy odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności

lub miejsca siedziby pracodawcy. Pomoże określić potrzeby szkoleniowe,

zweryfikuje dostępność środków w Powiatowym Urzędzie Pracy

oraz zapewni wsparcie przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie.

Gotowy wniosek złóż w swoim Urzędzie Pracy.

Wniosek możesz złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

W przypadku pozytywnej decyzji Urzędu Pracy,

do podpisania będzie umowa trójstronna (z nami i z UP). Po otrzymaniu

umowy z UP, podeślij ją do nas - podpiszemy i odeślemy ją do Ciebie.

Nową wiedzę zdobędziesz bezpośrednio od praktyków,

którzy na co dzień pracują w danej technologii

i chętnie dzielą się swoimi unikalnymi, wieloletnimi doświadczeniami.

Po zakończonym szkoleniu wystawiamy dla Twojej firmy fakturę.

Opłaconą fakturę dostarcz do Urzędu Pracy, by dopełnić

wszystkie formalności związane z otrzymanym dofinansowaniem.

Weryfikacja wniosku przez Urząd Pracy trwa minimum 30 dni roboczych.

Cierpliwości! ;)

Uzupełnij z pracodawcą wniosek o dofinansowanie.

Pomożemy Ci w kwestiach dotyczących naszego szkolenia.

Pamiętaj, że możesz skorzystać z maksymalnie 2 zgłoszeń na firmę.

#3 UZUPEŁNIJ WNIOSEK

Skontaktuj się z Urzędem Pracy odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności lub miejsca siedziby pracodawcy. Pomoże określić potrzeby szkoleniowe, zweryfikuje dostępność środków w Powiatowym Urzędzie Pracy

oraz zapewni wsparcie przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie.

CZYM JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

NAPISZ DO NAS

- pomożemy Ci w wypełnieniu wniosku, dostarczając wszelkich niezbędnych informacji, które trzeba opisać we wniosku.

- pomożemy Ci w wypełnieniu wniosku, dostarczając wszelkich niezbędnych informacji, które trzeba opisać we wniosku.