DOFINANSOWANIE KURSU

Sprawdź na stronie swojego regionalnego Urzędu Pracy

zgłoś się co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia!

terminy naboru wniosków

100% dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw

80% dla pozostałych przedsiębiorstw

do 12 000 zł brutto na pracownika

wysokość dofinansowania

w swoim Urzędzie Pracy w formie elektronicznej lub papierowej

nie czekaj na ostatni moment!
gdzie mogę złożyć wniosek?

W KRAJOWYM FUNDUSZU SZKOLENIOWYM

NAPISZ DO NAS

POTRZEBUJESZ POMOCY W WYPEŁNIENIU WNIOSKU?

DLA KOGO?

Dofinansowanie z KFS mogą otrzymać osoby spełniające WSZYSTKIE z poniższych warunków:

  • Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
  • Pracownicy potrzebujący nowych umiejętności w związku z rozwojem w firmach nowych technologii i narzędzi
  • Pracownicy wymagający wsparcia w zawodach deficytowych: programiści, projektanci, administratorzy baz danych, testerzy, operatorzy systemów, analitycy, pracownicy księgowości

JAKIE SZKOLENIA MOGĘ WYBRAĆ?

JAK APLIKOWAĆ?

#1 WYBIERZ SZKOLENIE

Jeżeli spełniasz powyższe wymagania, by uzyskać dofinansowanie z KFS, doprecyzuj swoje potrzeby: wybierz jeden z oferowanych przez nas kursów lub dopytaj o szkolenie dedykowane.

#2 SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM POWIATOWYM URZĘDEM PRACY

Pomoże określić potrzeby szkoleniowe, zweryfikuje dostępność środków w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz zapewni wsparcie przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie.

Gotowy wniosek złóż w Urzędzie Pracy. Wniosek możesz złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

#4 ZŁÓŻ WNIOSEK W UP

Na konto Twojej firmy powinny wpłynąć środki na dofinansowanie szkolenia.

#7 OTRZYMAJ ŚRODKI

Weryfikacja wniosku przez Urząd Pracy trwa minimum 30 dni roboczych. Cierpliwości! ;)

W przypadku pozytywnej decyzji UP, do podpisania będzie umowa trójstronna (z nami i z UP). Po otrzymaniu umowy z UP, podeślij ją do nas - podpiszemy i odeślemy ją do Ciebie.

#5 CZEKAJ NA DECYZJĘ

#6 PODPISZ UMOWĘ Z UP I Z NAMI

Po zakończonym szkoleniu wystawiamy dla Twojej firmy fakturę. Opłaconą fakturę dostarcz do Urzędu Pracy, by dopełnić wszystkie formalności związane z otrzymanym dofinansowaniem.

#9 DOPEŁNIJ FORMALNOŚCI Z UP I Z NAMI

Nową wiedzę zdobędziesz bezpośrednio od praktyków, którzy na co dzień pracują w danej technologii i chętnie dzielą się swoimi unikalnymi, wieloletnimi doświadczeniami.

#8 WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU

#9 DOPEŁNIJ FORMALNOŚCI

Z UP I Z NAMI

Jeżeli spełniasz powyższe wymagania, by uzyskać dofinansowanie z KFS,

doprecyzuj swoje potrzeby: wybierz jeden z oferowanych przez nas kursów

lub dopytaj o szkolenie dedykowane.

Pomoże określić potrzeby szkoleniowe, zweryfikuje dostępność środków
w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz zapewni wsparcie
przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie.

Gotowy wniosek złóż w Urzędzie Pracy.

Wniosek możesz złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

W przypadku pozytywnej decyzji Urzędu Pracy,

do podpisania będzie umowa trójstronna (z nami i z UP). Po otrzymaniu

umowy z UP, podeślij ją do nas - podpiszemy i odeślemy ją do Ciebie.

Nową wiedzę zdobędziesz bezpośrednio od praktyków,

którzy na co dzień pracują w danej technologii

i chętnie dzielą się swoimi unikalnymi, wieloletnimi doświadczeniami.

Po zakończonym szkoleniu wystawiamy dla Twojej firmy fakturę.

Opłaconą fakturę dostarcz do Urzędu Pracy, by dopełnić

wszystkie formalności związane z otrzymanym dofinansowaniem.

Weryfikacja wniosku przez Urząd Pracy trwa minimum 30 dni roboczych.

Cierpliwości! ;)

Uzupełnij z pracodawcą wniosek o dofinansowanie.

Pomożemy Ci w kwestiach dotyczących naszego szkolenia.

Pamiętaj, że możesz skorzystać z maksymalnie 2 zgłoszeń na firmę.

#3 UZUPEŁNIJ WNIOSEK

CZYM JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

NAPISZ DO NAS

- pomożemy Ci w wypełnieniu wniosku, dostarczając wszelkich niezbędnych informacji, które trzeba opisać we wniosku.

- pomożemy Ci w wypełnieniu wniosku, dostarczając wszelkich niezbędnych informacji, które trzeba opisać we wniosku.